ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 087 670 2991
info@jdpools.com

Author: admin

เลือกรูปทรงสระว่ายน้ำให้เหมาะกับตัวบ้าน

จะสร้างสระว่ายน้ำในบ้าน เลือกรูปทรงไหนดี?

1. เริ่มที่ทรงยอดฮิต เเละออกเเบบได้ง่ายที่สุด อย่างทรงเลขาคณิต ซึ่งเป็นการออกเเบบรูปร่างของสระตามทรงเลขาคณิต

EP.0 แนะนำธาราบำบัด

ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
Assistant Professor Prapas Pothongsunun, Ph.D.
(อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

EP.01 ท่าอุ่นเครื่อง

ท่าที่ 1 ท่าอุ่นเครื่อง : เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ขอต่อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบปอด พร้อมที่จะทำงาน มีทั้งหมด 8 ท่าย่อย มี 8 ท่าย่อย

EP.03 ท่าบริหารลำตัว

ท่าที่ 3 ท่าบริหารลำตัว : การเอนไปข้าง ไปข้างหลัง โดยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อด้านข้าง มีทั้งหมด 4 ท่าย่อย

EP.05 ท่าผสมผสาน

ท่าที่ 5 ท่าผสมผสานของมุมการเคลื่อนไหว : นำการเคลื่อนไหวของแขน ขา และลำตัว มารวมกัน ประกอบ 2 ท่าย่อย