ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com
Title Image

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์ซี

สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์ซี

แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบ และ โลโก้

แฟรนไชส์ซีได้รับการออกแบบ ตกแต่งร้าน เป็นไปตามมาตรฐานของ J.D.Pools

มีทีมงานสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่พนักงานของแฟรนไชส์ซี

จัดทำคู่มือการปฏิบัติการและบริหารหน้าร้านแก่แฟรนไชส์ซี

ระบบธุรกิจที่เหนือกว่า และโปรแกรมสนับสนุน

ระบบการบริหารจัดการร้าน

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การสนับสนุนการตลาด

การจัดซื้อ

การบัญชี ระบบการตรวจสอบและกฎหมาย

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาธุรกิจ

โปรแกรมการฝึกอบรม

J.D.Pools สร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซี โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานใหญ่เสมอ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีเชื่อมั่นว่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกสาขา เพื่อให้ทั้งแฟรนไชส์ซีและลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อทำให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและให้บริการลูกค้าและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี การฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงานของแฟรนไชส์ซี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

J.D.Pools จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้านคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ดังนี้

ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่

ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี