POOL DESIGN AND CONSTRUCTION CENTER
Call Center 095 902 6555
Franchise 093 574 3685
info@jdpools.com

EP.0 แนะนำธาราบำบัด

EP.0 แนะนำธาราบำบัด

ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
Assistant Professor Prapas Pothongsunun, Ph.D.
(อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

 

ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ได้ให้เกียรติมาสาธิตวิธีการ การออกกำลังกายในน้ำ (ธาราบำบัด) พร้อมคำแนะนำ รวมถึงเคล็ดลับต่างๆให้ท่านอย่างละเอียด เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และทำตามได้อย่างง่าย สะดวก ไม่สับสน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากธาราบำบัดของหลักสูตรนี้มีมากมาย ดังนี้

1 ) มีร่างกายที่สมดุลมากขึ้น สุขภาพดี และมีความอดทนสูงขึ้น
2 ) มีระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น (โดยเฉพาะหัวใจและปอด)
3 ) มีช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่อ่อนแอ (กล้ามเนื้อเสื่อม) ให้กลับมาดีขึ้น แข็งแรงขึ้น
4 ) มีช่วยรักษาโรคหรือการบาดเจ็บของกระดูก
5 ) มีช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต
6 ) ช่วยให้ระบบการเผาผลาญต่างๆของร่างกายทำงานดีขึ้น
7 ) มีช่วยทางระบบย่อยอาหาร ระบบโฮโมน รวมทั้งต่อมไร้ท่อต่างๆ

และที่สำคัญ… เวลาเราออกกำลังกายในน้ำ ร่างกายเราจะไม่ได้รับแรงกระแทกจากน้ำ เพราะเป็นแรงลอยตัวตามหลักกลศาสตร์ของน้ำ (แต่จะมีแรงดัน แรงอัด แรงต้าน ที่มาจากการเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นจากความลึกของน้ำ) ธาราบำบัดจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่กระดูกพรุน-กระดูกบาง รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถกระโดดโลดเต้นได้บนบก หรือบนพื้นดินทั่วไปได้