ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

EP.07 ท่าเคลื่อนที่ในระนาบดิ่ง

EP.07 ท่าเคลื่อนที่ในระนาบดิ่ง

ท่าที่ 7 ท่าเคลื่อนที่ในระนาบดิ่ง : ตัวของเรามีการเคลื่อนที่ขึ้นลง ในแนวดิ่ง ประกอบด้วยการเดิน มี 4 ท่าย่อย

 

7.1 ท่าเดินหน้าพร้อมขย่มตัว
7.2 ท่าเดินข้างพร้อมขย่มตัว
7.3 ท่าวิ่ง
7.4 ท่ากระโดด