ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com
Title Image

การลงทุน

การลงทุน และผลตอบแทนของธุรกิจแฟรนไชส์

ผลตอบแทนของธุรกิจแฟรนไชส์

1.

การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว

2.

แฟรนไชส์ซี ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลในเรื่องของการบริหาร และผลตอบแทนในช่วงแรก จนแฟรนไชส์ซีมีความพร้อมในการบริหารงานอย่างเต็มตัว

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี

มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ ตั้งใจทำธุรกิจอย่างจริงจัง

ปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

สามารถจัดการและประสานงานกับคนหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี

มีจริยธรรมในการทำงาน ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเคารพและความเชื่อถือ มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น รักงานบริการ และมีความสามารถในการประนีประนอมสูง

มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น

รักงานบริการ และมีความสามารถในการประนีประนอมสูง

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

(รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินทุนสำรองหมุนเวียนระยะเริ่มต้นธุรกิจแล้ว) ประมาณ 2-4 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)

ค่า Royalty Fee

X%

ของยอดขาย

ค่า Marketing Fee

X%

 ของยอดขาย

อายุสัญญา
10 ปี

(5+5 ปี)