มาตรฐานและเทคโนโลยี จากออสเตรเลีย

เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตสระไฟเบอร์กลาสที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
มาตรฐานและเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย สู่การผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน เจ.ดี.พูลส์ 100% ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล ISO