ภาพแสดงชั้นผนังสระ

ชั้นโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ประกอบด้วยชั้นเจลโค้ท และเรซิ่นคุณภาพสูงเพื่อความทนทานของโครงสร้างสระ

 

 • ISO-NPG Gel coat 0.8-1.5 mm.
  Premium Grade Pool Gelcoat
  พื้นผิวด้านในของสระ ทนทานรังสี UV ทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการเกิด Osmosis บนพื้นผิว
 • Vinyl Ester Corrosive Resistant Barrier 2-3 mm.
  เรซิ่นชั้นที่หนึ่ง ป้องกันเคมี การกัดกร่อน และรั่วซึมของน้ำ
 • Unsaturated Polyester Resin (Structure) 3-4 mm.
  เรซิ่นชั้นที่สอง โครงสร้างรับความแข็งแรง
 • Polyester Laminate Resin (Top Coat) 2-4 mm.
  เรซิ่นชั้นที่สาม กันน้ำและสิ่งสกปรกเข้ามาด้านในตัวสระ รวมทั้งเป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงของตัวสระ