คุณลักษณะที่ 3

เครื่องกรองอัจฉริยะ
TE Filter

  • ไม่ต้องแขวน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ ด้านบนเรียบเสมอระดับของสระ
  • ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ทนต่อสภาพแดดร้อนจัด
  • ลดปัญหาและขจัดงานท่อที่ซับซ้อน มีห้องปั๊มในตัว
  • ประสิทธิภาพการกรองสูง ที่ความละเอียด 5 ไมครอน