ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

ลองลาสติ้ง คลอรีน

คลอรีนเม็ดใหญ่มีความเข้มข้นสูงใช้ในการรักษาสภาพน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำมีคลอรีนอยู่ สำหรับคลอรีนเม็ด 200 กรัมนี้ ไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำไม่มีแคลเซียมจึงไม่ทำให้เครื่องกรองอุดตัน และไม่ทำให้เกิดน้ำขุ่น

Description

การใช้งาน ลองลาสติ้งคลอรีนเป็นคลอรีนความเข้มข้นสูง (มี available chlorine ไม่ต่ำกว่า 84%) และฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำได้นาน ไม่มีผลต่อค่าพีเอช ไม่ทำให้ระบบกรองอุดตัน และไม่ทำให้น้ำขุ่น

การดูแลสภาพน้ำ ให้ใช้คลอรีน 1 ก้อน (200 กรัม) ต่อน้ำ 40 ลบ.ม. ทุก 5 วัน ลองลาสติ้งคลอรีนจะค่อยๆ ละลาย ให้ใส่ก้อนคลอรีนลงในตะกร้ากรอง ปริมาณการใช้ดังกล่าวเป็นค่าประมาณ ควรวัดค่าพีเอชและคลอรีนและปรับค่าดังกล่าวเมื่อจำเป็นควรปรับค่าพีเอชให้อยู่ระดับ 7.2 ระดับคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 2 ppm.

คำเตือน ห้ามสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์โดยตรง ในกรณีที่มือเปียก ห้ามมิให้คลอรีนสัมผัสกับไลเนอร์โดยตรง ให้ใส่ตะกร้ากรอง ควรเก็บให้พ้นมือเด็กปิดฝาภาชนะให้สนิท ห้ามกลืนกิน หากสัมผัสดวงตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากแล้วรีบพบแพทย์ หากเกิดไฟไหม้หรือระเบิดห้ามสูดดมควัน หากเข้าปากให้รีบพบแพทย์ และแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์นี้ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพราะอาจทำให้เกิดก๊าซพิษได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลองลาสติ้ง คลอรีน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *