ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

ลดความเสี่ยง ใช้มาตรการป้องกัน COVID-19

ลดความเสี่ยง ใช้มาตรการป้องกัน COVID-19

เจ.ดี.พูลส์ ใส่ใจห่วงใย ลดความเสี่ยง ใช้มาตรการป้องกัน COVID-19 #เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงานทีมให้บริการ บริษัทฯ ใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างเคร่งครัด เช็ดทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานสม่ำเสมอ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน พกพาเจลแอลกอฮอล์ติดตัว ทั้งนี้ด้วยความห่วงใย ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจตลอดการให้บริการของเรา เจ.ดี.พูลส์