ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

เจ.ดี.พูลส์ คว้ารางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020

เจ.ดี.พูลส์ คว้ารางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด เข้ารับรางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020 ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เป็นครั้งแรกของประเทศกับการจัดงานประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทยยกระดับสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวไกลสู่สากล “Thailand Franchise Award : TFA 2020” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการ 63 บริษัทและมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้ายจำนวน 23 บริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Franchise Quality Management – TQFM)

โดยในครั้งนี้ เจ.ดี.พูลส์ ได้เข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัล ประเภทรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และนำความรู้ด้านนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การบริการ การตลาด รวมถึงมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ และความภาคภูมิใจของเรา พร้อมเดินหน้าเพื่อพัฒนา และต่อยอดไปสู่ความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์สระว่ายน้ำที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต