ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

คุณศิรินทรา ทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 228 แห่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และบูธแสดงผลงานของสถานประกอบกิจการ และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 12 บูธ

โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา