ศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ
คอลเซ็นเตอร์ 095 902 6555
แฟรนไชส์ 093 574 3685
info@jdpools.com

ช็อคคลอรีน

คลอรีนที่ใช้ปรับสภาพน้ำ ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีผลต่อค่า pH ไม่มีแคลเซียมจึงไม่ทำให้เครื่องกรองอุดตัน และไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่น

Description

การใช้งาน สามารถใช้ช็อคคลอรีนได้ 3 กรณี คือ

1. สำหรับการเติมน้ำครั้งแรก ให้ใช้ช็อคคลอรีน 25 ก้อน (20 กรัม/ก้อน) ต่อน้ำ 50 ลบ.ม. ลงในตะกร้ากรองจนกระทั่งคลอรีนอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. การดูแลสภาพน้ำตามปกติ ให้ใช้ช็อคคลอรีนจำนวน 5 ก้อน ต่อน้ำ 25 ลบ.ม. ทุก ๆ 2-3 วัน
3. การดูแลสภาพน้ำตามปกติ กรณีใช้ร่วมกับลองลาสติ้งคลอรีน ให้ใช้ช็อคคลอรีนจำนวน 5 ก้อนต่อน้ำ 25 ลบ.ม. ทุก 15 วัน โดยให้เติมในเวลาเย็น เมื่อไม่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และเปิดเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังการเติมปริมาณ การใช้งานดังกล่าวเป็นค่าประมาณ ควรวัดค่าพีเอช และคลอรีนปรับให้อยู่ระดับที่เหมาะสม ค่าพีเอชควรอยู่ในระดับ7.2 ระดับคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 0.5-2 ppm.

คำเตือน ห้ามสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์โดยตรง ในกรณีที่มือเปียก ห้ามมิให้คลอรีนสัมผัสกับไลเนอร์โดยตรงให้ใส่ตะกร้ากรองควรเก็บให้พ้นมือเด็กปิดฝาภาชนะให้สนิท ห้ามกลืนกิน หากสัมผัสดวงตาให้รีบล้างด้วยน้ำ สะอาดจำนวนมากแล้วรีบพบแพทย์หากเกิดไฟไหม้หรือระเบิดห้ามสูดดมควัน หากเข้าปากให้รีบพบแพทย์ และแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์นี้ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพราะอาจทำให้เกิดก๊าซพิษได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ช็อคคลอรีน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *