Skip to content Skip to footer
Salt Chlorinator

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ


เจ.ดี.พูลส์ ผู้นำนวัตกรรมสระปลอดคลอรีน เราให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม และอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ตอบสนองการดูแลสุขภาพของผู้ใช้สระว่ายน้ำ รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Salt Chlorinator

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ

นวัตกรรมการบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาติดูแลรักษาสภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ทำให้สระว่ายน้ำปราศจากการใช้สารเคมี คลอรีนไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตา ผมไม่เสีย ไม่ระคาย เคืองผิว ผิวไม่คล้ำจากการว่ายน้ำนานๆ ที่สำคัญจากผลวิจัยน้ำเกลือมีผลดีต่อระบบทางเดินหายใจ สระว่ายน้ำระบบเกลือจึงเหมาะกับเด็ก หรือผู้มีปัญหาภูมิแพ้ทางเดินหายใจนวัตกรรมการดูแสระด้วยระบบบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาตินี้ จะทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด กับสระว่ายน้ำที่ใช้ผนังปูด้วยพีวีซีไลเนอร์ หรือ พื้นผิวสระไฟเบอร์กลาส

  • ไม่ต้องใช้คลอรีนจากเคมี ไร้กลิ่นฉุน
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ไม่แสบตา ผมไม่เสีย
  • ไม่เหนียวตัว ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผิวไม่คล้ำ
  • ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ X10CL X20CL X30CL
แรงดันน้ำสูงสุด 480kPa
อุณหภูมิน้ำ 5°- 35°C
อุณหภูมิบรรยากาศ 55°C
ระดับการป้องกัน IP24
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 230V 50Hz
กำลังไฟฟ้า (สูงสุด 10A) 100VA 200VA 300VA
แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน 17V DC
กระแสไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน (สูงสุด) 6Amp 12Amp 18Amp
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายป้๊มน้ำ 230V 50Hz
ระดับความเค็มของน้ำ 4000 ppm
วัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์ Titanium
อัตราการผลิตคลอรีน 10 g/hr   20 g/hr   30 g/hr  
ปริมาตรน้ำของสระ 30,000 L 60,000 L 90,000 L
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดผ่านเซลล์ 150 LPM 300 LPM 450 LPM
จับเวลาการทำงานของเครื่องกรอง 2 ช่วง Yes
สามารถเลือกระยะเวลาในการทำความสะอาดตัวเอง Yes
สามารถตั้งค่าการผลิตได้ Yes
มีระบบป้องกันปั๊มขาดน้ำ Yes
มีหม้อแปลงไฟใต้น้ำในตัว Yes
สามารถตั้งเวลาการทำงานไฟใต้น้ำได้ Yes